IMG_8127
IMG_8128IMG_8129

Bulova #96N110 K

Giá: VNĐ

💦 Bulova #96N110 Không biết dùng từ gì để miêu tả hết đc vẻ đẹp
📍Dial đen kết hợp với đá quanh viền cực nổi bật, ngoài đẹp hơn ảnh nhiều
📍Case 33mm
📍Tag 450$+++
📍Vợt sale chỉ #4xxx
Lh:shopthienan.com